Lesje netiquette: whatsappen op de werkvloer

22 augustus 2019 | Door redactie

WhatsApp is niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan. De stap naar het gebruik van WhatsApp op de werkvloer is dan ook een logische. De grote vraag is alleen: hoe zet u WhatsApp in voor zakelijke communicatie met collega’s of zakelijke relaties?

Lees berichten op WhatsApp goed door voordat u ze verstuurt. Bedenk vooraf of u de boodschap ook tegen de ontvanger in levenden lijve zou zeggen. Net als in de beginjaren van de e-mail staat interpretatie van het bericht namelijk los van de intentie, en dit kan communicatieproblemen veroorzaken. Als het collega’s betreft, loop dan ook af en toe even langs om iets te zeggen. Eventuele ruis in de communicatie is dan zo verholpen (tool). Met externen, zoals klanten, gaat dit niet zo makkelijk. Zorgvuldigheid is dus geboden.

Verzachten boodschap

Als u een al dan niet vervelende boodschap wilt verzachten, laat de punt aan het einde van een zin dan achterwege. Het schijnt dat de afgesloten tekstballon voor taalgebruikers de functie van de punt heeft overgenomen. Alsnog een punt plaatsen aan het einde van een zin komt dan ‘hard’ over. Emoji’s kunnen een boodschap ook verzachten, maar in een zakelijke context is zeker niet iedereen hiervan gediend.

Snel reageren

De andere partij kan zien dat u een bericht typt. Dit kan druk zetten om sneller te reageren dan misschien verstandig is. Deze functie kunt u uitzetten via de instellingen. De ander ziet dan alleen dat u het bericht hebt ontvangen. Let wel: dit geldt niet voor groepsgesprekken.

Automatisch opslaan uitzetten

WhatsApp slaat alle info die binnenkomt op. Dit heeft gevolgen voor het geheugen en voor de snelheid van uw telefoon. U kunt het automatisch opslaan ook uitzetten via de instellingen. Bijkomend voor- of nadeel (het hangt er maar net van af wat u wilt) is dat u niet alles meer automatisch te zien krijgt.

Bijlagen bij dit bericht