Managementtaal leidt tot misverstanden

10 juni 2016 | Door redactie

Kent u het gevoel dat medewerkers ondanks een mooi praatje niet lijken te begrijpen wat de bedoeling is of ongemotiveerd lijken om te doen wat hun gevraagd is? De kans is groot dat dit ‘mooie praatje’ bol stond van de managementtaal. Het gevolg? Medewerkers hebben geen idee wat daadwerkelijk de bedoeling is en wat hun rol erin is.

Veel managers en leidinggevenden gebruiken managementtaal. Die taal ligt lekker in het gehoor maar is niet erg concreet en vooral erg vaag. Denk aan termen als een probleem aanvliegen, iets aftikken, uitfaseren, hands on, een no brainer, of de stip op de horizon. Met dit soort termen gebruiken managers veel woorden maar zeggen ze weinig. Want wat bedoelen ze er mee? Het gevolg is dat de eigenlijke boodschap verloren gaat waardoor het voor medewerkers niet duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Dit gaat ten kosten van de productiviteit en de efficiëntie. Hetzelfde geldt overigens voor het gebruik van jargon (tool).

Managementtaal kan vertrouwensband schaden  

Het gevolg van het gebruik van managementtaal is dat er makkelijk misverstanden ontstaan. Medewerkers verwachten hierdoor vaak iets anders van hun manager of leidinggevende dan wat er in de praktijk gebeurt. Dit kan de vertrouwensband met medewerkers schaden. Om dit te voorkomen is het beter om managementtermen achterwege te laten. Hieronder ziet u een aantal woorden in managementtaal en de vertaling ervan in gewoon Nederlands. 

Managementtaal in gewoon Nederlands