Meer aandacht voor taal op de werkvloer

12 november 2014 | Door redactie

Begin 2015 gaat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Taalakkoorden sluiten. Dat heeft hij laten weten in de Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden. De Taalakkoorden zijn afspraken met werkgevers om te investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer.

Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is erg belangrijk voor de arbeidsparticipatie en voor de concurrentiepositie van Nederlandse organisaties. Taalvaardige medewerkers werken veiliger en zijn duurzaam inzetbaar. Bij het initiatief om het belang van taalvaardigheid onder de aandacht te brengen, hebben zich al 13 zogenoemde ‘koploperbedrijven’ aangesloten. Als het Taalakkoord begin januari 2015 wordt gesloten, moet dat aantal zijn opgelopen tot 25. Deze 25 bedrijven moeten andere werkgevers stimuleren om ook te investeren in taal op de werkvloer.

Taaladviseur adviseert werkgever over taalvaardigheid

De bedrijven kunnen zelf bepalen op welke manier ze aandacht willen schenken aan taalvaardigheid. Het ministerie van SZW zal met de 25 werkgevers individuele maatwerkafspraken maken. Daarin worden ook de uitkomsten en aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid en het convenant laaggeletterdheid (pdf) betrokken. Werkgevers kunnen straks ook een beroep doen op een taaladviseur. De taaladviseur adviseert de werkgever over een concrete aanpak om het belang van taal binnen de organisatie onder de aandacht te brengen.
De inzichten en resultaten van het Taalakkoord vormen het uitgangspunt voor een kabinetsvisie ‘Taal en geletterdheid’, die de minister in het eerste kwartaal van 2015 naar de Tweede Kamer wil sturen.