Ruis in de communicatie met thuiswerkers

15 augustus 2018 | Door redactie

Nu werknemers hoe langer hoe vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken, is persoonlijk contact en directe communicatie met de werkgever en collega’s steeds minder vanzelfsprekend. Daarmee kan wel een groot deel van de boodschap verloren gaan.

Het grootste gedeelte van de menselijke communicatie bestaat uit lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, meer nog dan uit de gesproken of geschreven taal zelf. Bij digitale communicatie – zoals e-mail, chat, en sms-berichten – ontbreekt dit deel van de communicatie; alleen de tekst blijft over. Bij de ontvanger is daardoor niet altijd duidelijk hoe de boodschap precies wordt bedoeld. Er kan ruis in de communicatie (tool) ontstaan. Een geschreven bericht komt al gauw onpersoonlijk, kortaf of zelfs boos over.

Persoonlijke communicatie zo dicht mogelijk benaderen

Telefonisch contact heeft al een streepje voor op e-mail, sms en chat. Door het horen van de toon van een vraag of mededeling is sneller duidelijk wat de ander bedoelt. Ook is het makkelijker om meteen tijdens het gesprek om opheldering te vragen. Bij digitale communicatie moet er eerst een bericht teruggestuurd worden en dan is het maar de vraag wanneer de ander gelegenheid heeft om te reageren.
Bij communicatiemiddelen als Skype, Google Hangouts en videobellen via Whatsapp – die thuiswerkende werknemers vaak gebruiken – wordt de persoonlijke communicatie al dichter benaderd. Doordat de lichaamstaal en mimiek zichtbaar zijn tijdens het gesprek, is dit het beste alternatief als een persoonlijk gesprek niet mogelijk is.

Belang van communicatie vaak onderschat

Sociaal contact is een basisbehoefte van de mens. Persoonlijke communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Dat kan al zitten in iets kleins als een praatje bij het koffieapparaat of het feliciteren van een collega die jarig is. Door de voordelen van het op afstand werken raakt het belang van live communicatie vaak op de achtergrond.
Het missen van persoonlijk contact kan effect hebben op de gemoedstoestand van werknemers (tools). Die kunnen zich eenzaam, nutteloos of zelfs buitengesloten voelen. En daar kunnen hun werkprestaties weer onder lijden. Een live gesprek zorgt niet alleen voor completere communicatie, maar geeft ook een gevoel van persoonlijke aandacht en waardering en draagt daardoor bij aan een goede werkrelatie.