Stem communicatie naar achterban af met bestuurder

10 september 2018 | Door redactie

Bij grote veranderingen in de organisatie is het belangrijk dat de OR en de bestuurder duidelijk afspreken wie wat communiceert naar de achterban en op welk moment dit gebeurt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij werknemers.

Als er een grote verandering op stapel staat in een organisatie, doet de OR er goed aan om voor het beantwoorden van een advies- of instemmingsaanvraag de achterban te peilen (tool). Een slimme OR spreekt af met de bestuurder wat hij communiceert (tool) en op welk moment. Het is niet de taak van de OR om de achterban op de hoogte te stellen van de situatie. De raad moet er dan ook voor waken voor het karretje van de bestuurder te worden gespannen. Daarnaast kan een bestuurder in een gesprek over de communicatie naar werknemers aangeven of hij de OR op bepaalde punten een geheimhoudingsplicht (tool) oplegt. Zo kan de OR met een gerust hart input vragen aan de achterban en een advies formuleren waar de werknemers zich in kunnen vinden.

Directeur ontkent bron van onrust

Bij de werknemers van containerverwerkingsbedrijf APM is verwarring ontstaan over werkzekerheid. De werknemers van de containerterminal in Rotterdam was beloofd dat zij zouden kunnen doorstromen naar de terminal op de Tweede Maasvlakte die sinds 2015 in fases wordt uitgebreid en in gebruik wordt genomen. Nu lijkt de afspraak die de werknemers tot en met juni 2020 werkzekerheid garandeerde, toch niet in beton te zijn gegoten. De OR heeft de achterban volgens RTV Rijnmond namelijk laten weten dat er een adviesaanvraag (tools) is gekomen waaruit blijkt dat de bestuurder het doorstroomprotocol overboord wil gooien. Daarop legden werknemers het werk tijdelijk neer en gingen zij verhaal halen bij de directeur van APM, die ontkent dat hij van het protocol af wil. Afspraken tussen bestuurder en OR over communicatie naar de achterban voorkomen verwarring bij werknemers.