Vakjargon is bepaald geen duidelijke taal

13 april 2015 | Door redactie

Bij het schrijven van e-mails, presentaties, rapportages en andere teksten bent u gewend om duidelijke taal te gebruiken, zodat uw boodschap goed overkomt. Maar niet al uw collega’s doen dat ook. Het gebruik van vakjargon kan erg hardnekkig zijn, ook onder managers. Hoe kunt u er wijs uit?

Duidelijke taal gebruiken en je zorgvuldig uitdrukken, is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. U bent eraan gewend om op uw taalgebruik te letten, omdat u voor verschillende doelgroepen schrijft. Maar collega’s die vooral met vakgenoten te maken hebben, kunnen zich nog wel eens verliezen in vakjargon. Zet maar eens een paar managers of medici bij elkaar en u raakt al snel het spoor bijster. Dat kan knap lastig zijn als u een vergadering moet notuleren. Gelukkig zijn er terminologielijsten waarin u de betekenis van vaktaal kunt opzoeken.

Termen uit verschillende vakgebieden

Bij het Steunpunt voor Nederlandstalige Terminologie vindt u verschillende terminologielijsten. Daarin zijn vaktermen uit diverse vakgebieden opgenomen zodat u kunt opzoeken wat bijvoorbeeld woorden als implementatie en paradigma nu eigenlijk betekenen. Zo vindt u op de website nedterm.org onder meer:

  • verschillende terminologielijsten (bijvoorbeeld financiën, management, medische wetenschap, onderwijs en taal);
  • een bibliografie van terminologische werken;
  • een agenda met terminologische activiteiten;
  • een overzicht van opleidingen en verschillende webcursussen.