Werkgevers investeren in betere taalbeheersing

30 januari 2015 | Door redactie

Op 27 januari 2015 hebben bijna dertig koploperbedrijven en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Taalakkoord ondertekend. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de taalbeheersing op de werkvloer verbetert. Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben een taalachterstand, waardoor opleiding en ontwikkeling voor deze mensen bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend zijn.

De koploperbedrijven gaan de komende drie jaar zelf actief aan de slag met taal op de werkvloer. Daarbij worden ze ondersteund door een zogenoemde taalmakelaar. De taalmakelaar denkt met de werkgever mee over een geschikte taaltraining, het beschikbare aanbod, invoering en inbedding in het reguliere personeelsbeleid, financiering en evaluatie. De werkgevers worden ook ambassadeur van taal op de werkvloer: het is de bedoeling dat ze de komende jaren zo’n 300 andere werkgevers stimuleren om ook te investeren in de taalvaardigheid van hun personeel. 

Voordelen van investeren in taal op de werkvloer

Nederlanders met een taalachterstand hebben moeite om te communiceren met collega’s en klanten, begrijpen formulieren en veiligheidsinstructies niet goed en zijn minder goed inzetbaar. Ook vormen scholing en ontwikkeling voor hen vaak een drempel. Investeringen in taal op de werkvloer kunnen u als werkgever het volgende opleveren:

  • hogere productiviteit;
  • minder fouten en misverstanden;
  • meer veiligheid op de werkvloer;
  • minder stress en een lager ziekteverzuim;
  • een betere werksfeer;
  • een betere omgang met klanten;
  • meer doorgroei- en opleidingsmogelijkheden;
  • betere inzetbaarheid.

Tips voor wie met taalbeheersing aan de slag wil

Merkt u dat taal ook een barrière vormt voor bepaalde werknemers in uw organisatie en wilt u hiermee aan de slag, dan kunt u in het Ambitiedocument 'Wij zetten in op taal' (pdf) vinden welke maatregelen de bedrijven treffen die het Taalakkoord hebben ondertekend. Ook in de Menukaart bij het Taalakkoord (pdf) kunt u concrete tips vinden.