Hoe communiceer ik over ontslag?

10 april 2015

Mijn organisatie verkeert in financiële moeilijkheden. Daarom ben ik helaas gedwongen om een aantal van mijn medewerkers te ontslaan. Hoe kan ik dit binnen mijn organisatie het beste communiceren?

Ontslag maakt veel los in een organisatie. Zorgvuldige communicatie is dan ook van groot belang. De algemene mededeling over de reorganisatie en het bijbehorende ontslag kan het beste voor rekening komen van de hoogst verantwoordelijke leiding­gevende. Daarmee maakt u meteen duidelijk dat het besluit op strategisch niveau is genomen.

Neem uw verantwoordelijkheid

Zelf bent u verantwoordelijk voor de mededeling aan de direct betrokkenen: degenen die ontslagen worden én degenen die blijven. Het is het beste als u hierover één-op-één het gesprek aangaat. Daarbij maakt u gebruik van de techniek van het slechtnieuwsgesprek: direct met het slechte nieuws komen, ruimte bieden voor reactie, daarna de gewenste toelichting geven en praktische afspraken maken. Voor eventuele ondersteuning en toelichting kan ook iemand van HR aanwezig zijn.
Ook de vervolgcommunicatie met de ‘blijvers' is erg belangrijk. Om te voorkomen dat een negatieve sfeer de overhand krijgt, moet u met hen het gesprek aangaan over hun gedachten en gevoelens. U voert deze gesprekken bij voorkeur met het nieuwe team, eventueel begeleid door een interne of externe gespreksleider.