Waarom verschilt de presentatie van prijzen bij leveranciers?

19 maart 2021

We krijgen vaak te maken met offertes van verschillende leveranciers. Het valt op dat de manier waarop ze de prijzen presenteren nogal verschilt. Is daar een reden voor?

Het is inderdaad opvallend hoeveel verschil er zit tussen de manier waarop prijzen gepresenteerd worden. De ene leverancier zal het in het verhaal opnemen, de ander kiest ervoor om het prominent uit te lichten. Sommige verkopers plaatsen het zelfs groot op de voorpagina van de offerte. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. U kiest namelijk helemaal niet alleen op basis van de prijs.

U weegt meer zaken mee om de juiste leverancier aan te wijzen. Niet de prijs is leidend, maar het resultaat. De leverancier die dat kan benoemen, valt positief op. Maar zelfs dan zijn prijzen moeilijk te vergelijken, zeker als het om een dienst gaat.

Manieren van presentatie

Diensten kunnen op de volgende manieren gepresenteerd worden:

  • Richtprijs: als er een richtprijs in de offerte wordt opgenomen, is dat een uitgangspunt. De leverancier stelt de eindprijs vast als het werk is afgerond.
  • Tarief per uur: de leverancier presenteert de materiaalkosten apart naast het uurtarief. Hij doet een schatting van de te besteden uren, maar de uiteindelijke prijs wordt na de afronding van de klus vastgesteld.
  • Vaste prijs: of gesloten offerte. Als u akkoord gaat met die prijs, kunnen beide partijen de prijs achteraf niet meer aanpassen: er is een vaste prijs overeengekomen. De leverancier kan ook een deel van de kosten als vaste prijs presenteren en een deel per uur.

Offerte op maat

Spreek bij het aanvragen van de offerte al uit waar uw voorkeur naar uitgaat. Zo krijgt u direct een offerte die voor u op maat is gemaakt. Kiest een leverancier toch voor een andere prijsberekening, dan zal hij dat moeten verdedigen. Dat levert direct waardevolle inzichten op voor het vervolgtraject.