Advies over export in gratis app

15 mei 2017 | Door redactie

De gratis export app ‘NL exporteert’ bevat advies voor ondernemers met internationale ambities. Deze app is onlangs vernieuwd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ondernemers die besluiten om internationaal te ondernemen moeten hiervoor een aantal voorbereidende werkzaamheden verrichten. De app ‘NL exporteert’ helpt ondernemers om goed voorbereid te exporteren en is bovendien gratis te downloaden in de App Store en via Google Play. In de vernieuwde versie van deze app vinden ondernemers de volgende actualisaties:

  • de contactgegevens die ondernemers kunnen gebruiken om de Nederlandse vertegenwoordigers in het exportland van hun keuze te bereiken;
  • de laatste wet- en regelgeving uit het exportland;
  • de gewoontes en gebruiken uit de lokale cultuur;
  • de marktrapporten met kansen voor ondernemers;
  • de evenementen die ondernemers kunnen bezoeken. 

Eén van de aandachtsgebieden is exportfinanciering

Eén van de aandachtsgebieden van de ‘NL exporteert’ app is het regelen van exportfinanciering. Hier kunnen de exportkredietfaciliteiten van de overheid bij ondersteunen. In de begroting van het ministerie van Financiën over het jaar 2017 is ook aandacht besteed aan de exportkredietfaciliteit. Deze faciliteit voert Atradius Dutch State Business namens dit ministerie uit. Het productenassortiment van de exportkredietfaciliteit bestaat uit:

  • de exporteurspolis: deze polis verzekert ondernemers tegen het risico van niet betalende klanten (betalingsrisico’s);
  • de financieringspolis: deze polis verzekert een lening voor het verstrekken van leverancierskrediet;
  • de koersrisicoverzekering: deze polis biedt dekking tegen koersrisico’s;
  • de werkkapitaaldekking: deze polis dekt het risico van geleend werkkapitaal af;
  • de verzekering van garanties: deze polis verzekert tegen verstrekte garanties.