Alternatieve financiering is sterk in opmars

17 juni 2019 | Door redactie

Non-bancaire financiering is sterk in opkomst in Nederland. In 2018 is bijna de helft meer alternatieve financiering verstrekt dan een jaar eerder. Daarmee is de grens van € 1 miljard nu gepasseerd. Vooral de kleinzakelijke financiering liet een forse stijging zien.

Uit het onderzoek naar non-bancaire financiering blijkt dat het afgelopen jaar 22.620 organisaties alternatieve financiering (tool) hebben ontvangen. In 2017 waren dit nog 17.498 organisaties. In 2018 werd in totaal meer dan € 1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering. Dat is een forse groei ten opzichte van 2017, toen nog € 676 miljoen aan alternatieve financiering werd verleend.

Crowdfunding, factoring en lease

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat uit crowdfunding (23%), factoring (29%), lease (24%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%) en kredietunies (1%). De komende jaren neemt de vraag naar deze alternatieve financieringsvormen alleen nog maar verder toe. De verwachting is dat vanaf 2022 minimaal een derde van de kleinzakelijke financieringen via non-bancaire financiers wordt verstrekt.

Vooral kleinzakelijke financieringen

In het onderzoek is aanvullend gekeken naar de mkb-financieringsmarkt van aanvragen tot € 1 miljoen – de kleinzakelijke financieringen – omdat de meeste nieuwe aanbieders zich daar op richten. Deze financieringen worden vooral aangevraagd door organisaties met een jaaromzet tot € 5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder € 1 miljoen in 2018 was € 873 miljoen. In 2017 was dat nog € 582 miljoen. Afgelopen jaar werd 8% van de mkb-financieringen onder € 1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Een derde meer

De totale omvang van kleinzakelijke financiering stijgt naar verwachting in 2022 naar € 4,4 miljard, terwijl de omvang van bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen zal dalen naar € 8,3 miljard. Per saldo is de inschatting dat in 2022 circa 35% van het totaal aantal financieringen aan kleinzakelijke mkb-klanten (tot  € 1 miljoen) bestaat uit non-bancaire financiering.
Het onderzoek (pdf) naar non-bancaire financiering is uitgevoerd door Stichting MKB-financiering