Alternatieve financiering voor mkb nog steeds in de lift

6 juli 2018 | Door redactie

Op dit moment kan het mkb op allerlei manieren financiering aanvragen voor investeringen of andere financiële ondersteuning. De klassieke vorm is bancaire financiering, maar alternatieve financiering viert sinds de crisis hoogtij. En die vorm van kredietverlening groeit nog steeds.

Organisaties kloppen nog graag aan bij de bank met de vraag om krediet (tool) te verstrekken. In totaal is bancaire financiering goed voor 309 miljard euro. Daarvan leveren ING, Rabobank en ABN Amro het leeuwendeel: 126 miljard euro. Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn banken minder happig om een lening te verstrekken. Alternatieve vormen van financiering schoten als paddenstoelen uit de grond.

Leasing en factoring vormen een alternatief

Een alternatieve vorm voor financiering is leasing. Daarmee kunnen organisaties het werkkapitaal (tool) ontzien. Bovendien is leasing gebruiksvriendelijk. Soms ontstaat een liquiditeitsprobleem doordat debiteuren pas na een aantal maanden de factuur betalen. In dat geval is factoring (tool) een oplossing. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Dit levert een enorme tijdsbesparing op en bijvoorbeeld ook een betere en constantere liquiditeitsplanning (tool). Ook het aantal factormaatschappijen is de laatste jaren flink gestegen. In totaal zijn leasing en factoring inmiddels goed voor zo’n 11 miljard euro.

Nieuwste alternatieven financieringsvormen groeien

Het kleinste aandeel leveren de jongste financieringsmethoden. Maar crowdfunding (tools), microfinanciering, kredietunies en mkb-fondsen zijn toch altijd nog goed voor in totaal één miljard euro. En dit aandeel stijgt nog steeds. Eén van de grootste crowdfundingplatforms is Qredits. Al enkele jaren achtereen boekt Qredits succes met het verlenen van krediet aan startende en bestaande ondernemers. Qredits heeft inmiddels in totaal een recordbedrag van een kwart miljard euro verstrekt. Een overzicht van de verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden is te vinden in de Financieringsgids 2018.