Betere regels bankzaken voor mkb’ers

6 september 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft onlangs een internetconsultatie geopend om input te krijgen voor een mogelijke aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het doel daarvan is om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en ondernemingen uit het mkb een betere positie te geven bij het afsluiten van overeenkomsten voor financiële producten.

In de bestaande regelgeving uit de Wft wordt het mkb beschermd bij het afsluiten van verzekeringen (e-learning) en beleggingsproducten. Bij het afsluiten van overeenkomsten voor betaaldiensten, spaarproducten en kredietverlening is er echter uitsluitend een zorgplicht voor consumenten. Uit het gepubliceerde consultatiedocument blijkt dat minister Dijsselbloem eind 2016 zal beoordelen of zzp’ers en het mkb op dit punt even goed beschermd moeten worden als particulieren. Een andere in het oog springende vraag is of banken ondernemingen, bij de afwijzing van een kredietaanvraag, verplicht moeten doorverwijzen naar een aanbieder van alternatieve financieringsvormen (tool). Deze doorverwijzing kan financials uit het mkb helpen om eerder een passende financiering te vinden. Uw onderneming kan tot 1 oktober 2016 reageren op de internetconsultatie.

Mogelijk meer maatregelen op Prinsjesdag

Het bijhouden van kennis over financiële producten is belangrijk voor een goede financiële verslaglegging. In de praktijk is gebleken dat de inhoud van deze producten voor veel kleine, zakelijke klanten niet altijd duidelijk is. De recente klachtzaken over mkb-rentederivaten zijn daar een voorbeeld van. Naast de hiervoor genoemde plannen zijn er in het Aanvullend Actieplan mkb-financiering meer maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het mkb een geschikte financieringsvorm kan vinden. In de Rijksbegroting van 2016 was al opgenomen dat er in het kader van dit plan per 2017 € 50 miljoen extra beschikbaar komt voor de stimulering van start ups en het mkb. Op Prinsjesdag 2016 zal duidelijk worden of en in hoeverre de overheid nog meer maatregelen neemt om de financiering van het mkb te stimuleren.