BMKB-Groen biedt ondersteuning bij verduurzaming

15 november 2022 | Door redactie

Met de nieuwe Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) ondersteunt het kabinet ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij verduurzaming. Door deze regeling kunnen ondernemers de gestegen energiekosten verlagen. Ondernemers kunnen via hun financier gebruikmaken van de BMKB-Groen. In totaal kan er tot € 200 miljoen aan garanties worden verstrekt.

De BMKB-Groen helpt ondernemers om de energiekosten omlaag te brengen. De lening kan onder andere worden gebruikt voor de aanschaf van een elektrische oven of de verduurzaming van het bedrijfspand (tool). BMKB-Groen is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. Zo geldt voor alle ondernemers een borgstellingspercentage van per saldo 67,5%. Ook geldt een lage standaardpremie (provisie) van 2% voor borgstellingen met een looptijd tot en met 6 jaar en een premie van 3% voor borgstellingen met een looptijd van langer dan 6 jaar tot en met maximaal 12 jaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor 90% garant op een krediet van maximaal € 1,5 miljoen.

Doelstellingen uit het Klimaatakkoord

Verduurzaming van het mkb is van belang voor het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Door de stijgende elektriciteits- en gasprijzen is investeren in verduurzamen noodzakelijk geworden. Veel mkb’ers hebben echter vaak onvoldoende middelen om dit te kunnen doen. Een lening kan dan een oplossing zijn, maar financiers zijn vaak terughoudend omdat investeringen in verduurzaming niet snel worden terugverdiend. Het kabinet biedt met de BMKB-Groen een financieringsoplossing.

Aanvragen via financier

Het aanvragen van een lening onder de BMKB-Groen gaat via de financier van de mkb’er. Ondernemers kunnen sinds 7 november terecht bij non-bancaire financiers (toolbox) voor de BMKB-Groen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en bieden per 2023 de BMKB-Groen aan. Mkb’ers die gebruik willen maken van de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Investeringen in bedrijfsmiddelen moeten staan op de EIA-lijst.
  • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energielabel C (verdiepingsartikel) leiden.

Meer informatie over duurzaam ondernemen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen.