Drie financieringsregelingen met vijf jaar verlengd

12 februari 2019 | Door redactie

Het Innovatiekrediet, de Seed Capital-regeling en de Vroegefasefinanciering worden met vijf jaar verlengd. Deze regelingen zijn bedoeld voor het mkb en start-ups die geld zoeken voor innovatie en groei, en op geen andere manier toegang kunnen krijgen tot financiering.

In haar brief aan de Tweede Kamer deelde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat mee dat de drie financieringsregelingen met vijf jaar worden verlengd. Voor deze regelingen is per jaar € 125 miljoen aan budget beschikbaar gesteld. Daarvan is het grootste deel, € 70 miljoen, gereserveerd voor het Innovatiekrediet. De Seed Capital-regeling ontvangt € 42 miljoen en de Vroegefasefinanciering € 13 miljoen. Deze drie regelingen hebben de afgelopen jaren vele honderden miljoenen euro's aan financiering opgeleverd. Zo’n duizend Nederlandse ondernemingen hebben er hun voordeel mee kunnen doen.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Het Innovatiekrediet biedt ondersteuning aan innovatieve ondernemingen door subsidie te verstrekken voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten die tot nieuwe producten, processen of diensten moeten leiden. Het Innovatiekrediet werkt als hefboom voor private financiering, en vereist dus dat ondernemers ook andere financiers aantrekken. De betrokken ondernemingen hebben meestal bovengemiddeld hoogopgeleid personeel in dienst. Ook hebben zij hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Sinds 2008 hebben 230 ondernemingen gebruikgemaakt van het Innovatiekrediet, waarbij ruim € 460 miljoen aan krediet is toegekend.

Risicokapitaal voor start-ups

De Seed Capital-regeling, gestart in 2005, probeert via fondsen het risicokapitaal voor start-ups te vergroten en hun ideeën om te zetten in toepasbare producten of diensten. Tussen 2005 en 2017 heeft de Seed Capital-regeling geleid tot € 279,9 miljoen aan investeringen in 342 ondernemingen. Iets meer dan de helft van dit bedrag is ingebracht door private partijen. Van de investeringen tussen 2005 en 2010 is inmiddels 61% terugverdiend door de overheid.
De Vroegefasefinanciering biedt start-ups de ruimte om nog voor de start van hun onderneming te onderzoeken of hun innovatieve ideeën idee kans van slagen hebben. Deze financieringsregeling stimuleert daarmee het beschikbaar maken van (privaat) risicokapitaal voor technologische startups. Alle drie de regelingen blijven volgens de brief (pdf) aan de Tweede Kamer dus nog vijf jaar lang subsidies verstrekken.