Een op de vijf ondernemingen financiert non-bancair

23 juni 2020 | Door redactie

Financiering zonder bank is gemeengoed geworden binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Uit de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar non-bancaire financiering blijkt dat 1 op de 5 ondernemingen gebruikmaakt van alternatieve financiering.

Ten opzichte van 2018 liet 2019 jaar een groei zien van 26%. Toen werd € 2,15 miljard verstrekt aan het mkb. Met ruim € 2,7 miljard aan nieuwe verstrekkingen financierde 1 op de 5 mkb-ondernemingen de activiteiten in 2019 non-bancair. Uit het onderzoek blijkt ook dat lease en factoring samen 74% van de non-bancaire financieringsmarkt inneemt. De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat uit kredietunies (0,19%), de mkb-beurs (0,97%), vastgoed (3,74%), direct lending (8,96%), crowdfunding (12,39%), factoring (22,03%) en lease (51,72%).

Aantal kleinzakelijke financieringen fors gestegen

Het onderzoek keek specifiek naar aanvragen tot € 1 miljoen: de kleinzakelijke financieringen. Afgelopen jaar is 22% van de financiering onder € 1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt. De kleinzakelijke financieringen worden voornamelijk aangevraagd door ondernemingen met een jaaromzet tot € 5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financieringsaanvragen onder € 1 miljoen in 2019 was € 2,25 miljard. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van 2018. Toen was er sprake van € 1,9 miljard. Het aantal non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten was het afgelopen jaar 49.120. Dit is een groei van 41% ten opzichte van 2018, toen er nog 34.892 financieringen waren.

Verwachting van de Stichting MKB Financiering

Als de trend van toename van kleinzakelijke financieringen de komende jaren doorzet, nemen de non-bancaire financiers de rol als grootste geldschieter rond 2023 over van de banken. Dat is in ieder geval de verwachting van de Stichting MKB Financiering. Per saldo verwacht de stichting dat in 2023 circa 52% van de totale verstrekkingen onder € 1 miljoen uit non-bancaire financieringen bestaat.
Download het Onderzoek non-bancaire financiering 2019 (pdf).  

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u alternatieve financieringsvormen.