Einddatum Borgstelling MKB-krediet verlengd tot 1 juli 2022

13 november 2017 | Door redactie

De geplande beëindiging van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-regeling) in 2017 gaat niet door. De einddatum is verplaatst naar 1 juli 2022. Tot deze datum kunnen ondernemingen dus nog hun voordeel doen met de BMKB-regeling.

Ondernemingen kunnen via de BMKB-regeling leningen verkrijgen, op voorwaarde dat zij dit krediet (tool) niet bij de bank (tool) kunnen krijgen omdat er onvoldoende zekerheden (onderpand) aangeboden kunnen worden. Daarnaast moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • maximaal 250 werknemers; en
  • een jaaromzet tot € 50 miljoen; of
  • een balanstotaal van € 43 miljoen.

De overheid stelt zich via de BMKB-regeling garant voor de financiering voor ondernemingen. Het moet daarbij wel gaan om een onderneming die voldoende uitzicht heeft op rentabiliteit en continuïteit. Sinds 1 januari is de gemiddelde eenmalige premie die een onderneming moet betalen om aan het BMKB-krediet deel te nemen 4,8%. De exacte hoogte van de premie die uw onderneming bij deelname aan de BMKB-regeling moet betalen, is afhankelijk van de looptijd van het BMKB-krediet. 

De gemiddelde premie is 6,65%

Startende en gevestigde ondernemingen betalen gemiddeld 4,65%, terwijl innovatieve ondernemingen gemiddeld 6,65% betalen. Het is mogelijk om de premiebetaling gedurende de looptijd in termijnen af te dragen aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie liet op Prinsjesdag in de begrotingsstukken weten dat de geplande beëindiging van de BMKB-regeling per 2017 niet doorgaat. Deze einddatum is naar aanleiding van een recente evaluatie verplaatst naar 1 juli 2022. In 2021 zal de overheid de BMKB-regeling opnieuw evalueren.