Factoring van waarde bij werkkapitaalfinanciering

27 februari 2023 | Door redactie

De factoringmarkt is de laatste jaren gegroeid. Factoring werd vaak ingezet voor de financiering van werkkapitaal, dat door nationale en internationale ontwikkelingen onder druk was komen te staan. Voor 2023 wordt een gematigde groei van de factoringmarkt verwacht.

Factoring & Asset based financing Association Netherlands (FAAN), de branchevereniging voor Nederlandse factoring-ondernemingen, verwacht dat de groei van het gebruik van factoring (artikel) als financieringsinstrument in 2023 doorzet, maar dat deze groei gematigd zal zijn. Zo kunnen geopolitieke ontwikkelingen en andere onzekerheden mogelijk roet in het eten gooien.

Financiering belangrijker geworden

Bij factoring wordt op basis van debiteuren werkkapitaal beschikbaar gesteld. Heeft een onderneming bijvoorbeeld een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle 'assets' – denk bijvoorbeeld aan voorraden en inkopen – dan kunnen die dienen als onderpand voor de financiering. Door stroeve aanleverketens, die het gevolg waren van lockdowns, grondstoffentekorten en de inflatie, is de financiering van de productieketen belangrijker geworden. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, kochten veel ondernemingen fors in. Dat heeft effect gehad op het werkkapitaal, dat gefinancierd moest worden. Factoring bood daarbij uitkomst, omdat dit financieringsinstrument goed met fluctuaties kan meebewegen.

Factoringmarkt zal blijven groeien

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben recent weer gesproken over het opheffen van het verpandingsverbod. Dit verbod zorgt ervoor dat leveranciers vorderingen niet kunnen overdragen aan andere partijen. Het verpandingsverbod is een spaak in het wiel van de kredietverlening. Vooral mkb-ondernemingen hebben hier last van, omdat zij facturen namelijk niet kunnen inzetten als onderpand bij het aanvragen van financiering. Opheffing van het verpandingsverbod zal hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen hebben voor het gebruik van factoring, omdat het de financierbaarheid van onderneming vergroot.