Financieel advies niet in goud vertaald

18 december 2015 | Door redactie

Het aanvragen van financiering voor organisaties in het mkb is geen sinecure. Er is een woud aan mogelijkheden en er zijn evenzoveel regels. Accountants kunnen uw organisatie met financiële adviezen terzijde staan. Uit recent onderzoek over mkb-financiering blijkt echter dat deze adviserende rol nog niet voldoende opgepakt wordt en uitgekristalliseerd is.

Bij organisaties binnen het mkb is er veel vraag naar financiering (tool), ten behoeve van werkkapitaal (traject), om te investeren (tool)  én om allerlei soorten schulden (tool) in te kunnen lossen. Ongeveer de helft van deze organisaties laat zich adviseren door accountants of andere financieel adviseurs. Deze financiële adviezen leiden wel tot meer aanvragen, maar niet per se tot succesvollere. Dit bleek onlangs uit een onderzoek (pdf)  dat de Kamer van Koophandel in het najaar heeft gehouden. Dit onderzoek richtte zich met name op kleine organisaties. Het grootste deel van de onderzochte financieringsaanvragen had betrekking op de investering in bedrijfsmiddelen, werkkapitaal of de herfinanciering van schulden. 

Inwinnen van financieel advies gebeurt vaak

Ongeveer een derde van de financieringsaanvragen wordt zonder hulp van experts ingediend. Het gaat dan om bekende vormen, zoals hypotheken, leningen bij banken en familie. Er zijn natuurlijk veel meer financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, factoring of ondernemersfaciliteiten (tool)die de overheid aanbied.  Van  deze mogelijkheden maken organisaties veel minder snel gebruik, omdat kennis over deze regelingen ontbreekt. Daar liggen kansen voor accountants en financieel adviseurs. Tweederde van de organisaties wendt zich namelijk wel tot een accountant of boekhouder voor advies. Dit advies trekt organisaties over de drempel om de aanvraag ook daadwerkelijk in te dienen, maar overtuigend zijn de ingediende businessplannen niet. Accountants en adviseurs zouden hier een groter rol in kunnen spelen. Dit geldt ook voor de periode na een afwijzing. Slechts 30% van de ondervraagde organisaties dient na een afwijzing een aanvraag in bij een andere financierder.