Financieringsgids 2018 voor mkb-ondernemers beschikbaar

22 januari 2018 | Door redactie

MKB-kredietcoach heeft een nieuwe gids voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering. De gids kan ondernemers helpen bij het voorbereiden van de financieringsaanvraag. De Financieringsgids 2018 geeft inzicht in de verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden die er inmiddels zijn en biedt ondernemers tips en trucs om hun werkkapitaal in de greep te houden.

Volgens MKB-kredietcoach krijgt een onderneming in het micro- en kleinbedrijf gemiddeld eens in de vijf jaar met een financieringsvraagstuk te maken. Maar ondernemingen slagen er lang niet altijd in om de financiering rond te krijgen. Financieringsaanvragen worden door financiers wegens gebrek aan kwaliteit vaak afgewezen. Ook kloppen ondernemers regelmatig bij het verkeerde loket aan. Het aanbod van financieringspartijen is tegenwoordig veel groter. De bank is niet altijd de juiste partij om je financiering te regelen en veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.

Het doel heiligt de middelen

Uit het ondernemingsplan blijkt voor welk doel financiering nodig is om bijvoorbeeld ideeën te realiseren. Maar er kan ook acuut behoefte zijn aan geld, wanneer debiteuren (tool) bijvoorbeeld niet op tijd betalen maar de lonen wel doorbetaald moeten worden. Voorbeelden van veel voorkomende leningen zijn financieringen voor bedrijfsmiddelen, eigen vermogen of het financieren van werkkapitaal. Het financieringsdoel bepaalt uiteindelijk de partij waar aangeklopt kan worden voor de financiering.

Vaak meerdere financieringsvormen beschikbaar

Er zijn meerdere financieringsvormen (tool) mogelijk, die niet allemaal even bekend zijn. De Kamer van Koophandel (KvK) onderzocht de behoefte naar mkb-financiering en vond vijf vormen die relatief onbekend zijn. Een voorbeeld zijn zogenoemde ‘business angels’ die als particuliere of informele investeerders een bedrag tussen de € 50.000 en € 250.000 kunnen investeren. Maar ook de ‘Kredietunie’, die als coöperatie van ondernemers vaak lokaal of regionaal werkt, kan voor diezelfde bedragen financiering en coaching bieden. De Financieringsgids 2018 is te downloaden op de site van MKB-kredietcoach.