Financieringsmonitor van CBS toont financieringsbehoefte mkb

29 januari 2019 | Door redactie

Bijna een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft behoefte aan externe financiering. Hoe groter de onderneming is, hoe groter de behoefte, althans tot aan de grens van 250 werknemers. Het grootbedrijf heeft juist minder behoefte aan externe financiering, zo blijkt uit de Financieringsmonitor die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde.

Vooral kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers en startups krijgen vaak nul op het rekest bij de bank. Maar ook in het algemeen wordt het aandeel van bancair krediet in het totaal aan bedrijfsfinanciering gestaag kleiner. Dat betekent dat ondernemers steeds meer het oog laten vallen op alternatieve financiering (tool), zoals leasing en crowdfunding (tools). Van de ondernemers die behoefte aan financiering hebben, doet 81% onderzoek naar de mogelijkheden en dient twee derde daarvan een financieringsaanvraag in. Vooral het grotere mkb (tot 250 werkzame personen) slaagt er vervolgens in de gewenste externe financiering rond te krijgen: 93% van het grotere mkb en 80% van micro-ondernemingen (minder dan 10 werkzame personen). Deze percentages liggen nog wel een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99% financiering rond krijgt, mede doordat dat financierders eenvoudiger een onderpand kan bieden. Startups zijn de grote afwezige in de aanvragen: zij onderzoeken wel de mogelijkheden, maar haken af omdat zij de slagingskans niet groot achten.

De Financieringsmonitor is nu anders opgezet

De Financieringsmonitor (pdf) is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door het CBS opgezet. De monitor bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevatte een digitale enquête onder 5.200 ondernemingen en bestrijkt de periode van juli 2017 tot juli 2018. Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt op basis van data van aanbieders van vijf vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, factoring, leasing en private equity. Voorheen was de opdracht van het ministerie gegeven aan Panteia. De monitor van het CBS verschilt van die van Panteia op het gebied van de onderzoekspopulatie, weging en manier van enquêteren. De uitkomsten van de twee monitoren zijn daarom niet zonder meer met elkaar te vergelijken.