Financieringswijzer voor mkb

25 juni 2014 | Door redactie

Om ondernemers te helpen bij het vinden van financiering, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Economische Zaken de Ondernemerskredietdesk gelanceerd. Hier vindt u ook een handige tool om te bepalen welke financieringsvorm het beste past bij uw plannen.

Ondernemers krijgen steeds lastiger krediet van de bank. Banken wijzen maar liefst 45% van de kredietaanvragen af. Nu de economie weer wat aantrekt, zal de vraag naar krediet voor investeringsplannen echter alleen maar toenemen. Om ondernemingen te helpen, is de Ondernemerskredietdesk in het leven geroepen. Op die website vindt u een financieringswijzer waar u, na het invullen van een aantal gegevens, snel ziet wat voor u de beste vorm van financiering is. Alternatieven voor bankfinanciering worden ook in het overzicht opgenomen. De Nederlandse Vereniging van Banken hoopt dat de website ondernemingen ook helpt bij het schrijven van betere financieringsaanvragen. Tot slot heeft de website ook een meldpunt. Krijgt uw bv steeds nul op het rekest van uw bank en vindt u dit niet terecht? Dan kunt u daar nu melding van maken.

Europese Centrale Bank richt zich op mkb

Ook uit Europa komt hulp. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten dat ze maatregelen gaat nemen die de kredietverlening door banken weer op gang moet brengen. De ECB constateert dat ondernemingen in het mkb in de hele eurozone last hebben van teruglopende kredietverlening. De ECB neemt daarom gerichte monetaire maatregelen om banken de ruimte te geven meer krediet te verstrekken aan het mkb. Banken zijn niet alleen strenger geworden bij het beoordelen van aanvragen, maar hebben door strengere kapitaaleisen ook minder ruimte om krediet te verstrekken. De ECB wil banken nu dus meer ruimte geven door gerichte liquiditeitssteun die expliciet gericht is op kredietverlening.