Flinke verhoging boetes financiële sector

17 februari 2017 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waardoor financiële toezichthouders straks boetes kunnen opleggen die gerelateerd zijn aan de omzet van de organisatie. Het gaat om beleidsmatige aanpassingen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Deze maatregel was al eerder aangekondigd.

Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruik kunnen maken van het omzetgerelateerde boetemaximum.  Tot nu toe kon bij het vaststellen van een boete nooit een hoger bedrag worden opgelegd dan het nominale maximumbedrag voor de betreffende categorie. Met de introductie van het omzetgerelateerde boetemaximum biedt de Wet op het financieel toezicht (Wft) in bepaalde gevallen wel een hoger maximum. De Wft regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland en is inmiddels al meerdere malen gewijzigd. Daarnaast bevat de Wft ook regels die indirect van toepassing zijn op de financiering (tool) van het mkb.

Boetes worden flink verhoogd en sneller openbaar gemaakt

Het voorstel van minister Dijsselbloem houdt in dat de maximumboete voor de derde categorie verhoogt van vier naar vijf miljoen euro. De omzetgerelateerde maximumboete voor grote ondernemingen (tool) bij overtredingen van de hoogste categorie wordt 10% van de netto-omzet in plaats van nu vijf miljoen euro. De voorgestelde maatregel maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen de boete te verhogen naar maximaal twintig miljoen euro of 15% van de omzet. Ook kan het openbaar maken van de boete sneller, want direct na bekendmaking aan de overtreder mag de toezichthouder de boete openbaren. Dit geldt alleen voor overtredingen in de zwaarste categorie. Daarnaast krijgen de financiële toezichthouders ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen waarschuwingen of verklaringen te publiceren. 

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten