Gedragscode alternatieve financiering van kracht per juli 2019

15 april 2019 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2019 geldt een gedragscode voor aanbieders van alternatieve financiering aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze gedragscode is een initiatief van de Stichting MKB-Financiering, waar diverse aanbieders bij zijn aangesloten.

Het doel van de gedragscode is om de sector alternatieve financiering te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in non-bancaire financiering te vergroten. De ‘Gedragscode MKB Financiers’ bevat concrete uitgangspunten voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren, en passende zekerheden.

Naleving van de gedragscode 

Vanaf 1 juli 2019 committeren alle partijen die bij de Stichting MKB-Financiering zijn aangesloten zich aan de voorwaarden van de gedragscode. De stichting gaat ook toezien op naleving. De gedragscode, die zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting MKB-Financiering, wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Opening onafhankelijk klachtenloket 

De Stichting MKB-Financiering vergroot ook het vertrouwen van ondernemers in alternatieve financiering door de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daar kunnen ondernemers die financiering hebben gekregen van aanbieders die aangesloten zijn bij de stichting terecht met eventuele klachten.

Nieuwe financieringsvormen en aanbieders 

Sinds 2008 is er voor € 1,5 miljard aan alternatieve financiering verstrekt en de verwachting is dat dit bedrag de komende jaren zal stijgen. De markt breidt namelijk snel uit met nieuwe financieringsvormen en aanbieders. Voor ondernemers werkzaam in het mkb is dit een positieve ontwikkeling. Zij krijgen meer kansen om hun financiering rond te krijgen. In de praktijk heeft menig ondernemer moeite met het vinden van de juiste financiering.

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u alternatieve financieringsvormen.