Gedragscode moet ook flitskredieten met woekerrentes stoppen

29 oktober 2018 | Door redactie

Er zijn partijen die reclame maken waarbij ze zogenoemde ‘flitskredieten’ aanbieden aan ondernemers. Dat zijn leningen die extra snel verstrekt kunnen worden. Maar dat gebeurt dan vaak wel tegen woekerrentes van 3% plus € 20 per maand.

De recent opgerichte nieuwe stichting MKB financiering (SMF) moet een einde maken aan deze praktijken. De stichting is bezig met het opstellen van een gedragscode die ondernemers helderheid moeten geven in wat zij van financiers mogen verwachten.

Kredieten vallen niet onder consumentenwetgeving

Er zijn ook Kamervragen gesteld over de flitskredieten. Een van de vragen aan minister Hoekstra ging over het feit waarom deze ondernemerskredieten (tool) blijkbaar buiten de wetgeving over consumentenkrediet vallen. Daar is een verplichte waarschuwing (“geld lenen kost geld”) en een maximale rente van 12%, bovenop de wettelijke rente, per jaar van toepassing.

Alleen algemene bescherming vermogensrecht

Indien een financiële onderneming een financiële dienst verleent aan een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, wordt deze niet beschermd door de regels ter bescherming van consumenten. Personen die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep kunnen in voorkomende gevallen wel een beroep doen op de algemene bescherming van het vermogensrecht. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich ten opzichte van elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Stichting MKB financiering gaat gedragscode opstellen

De Stichting MKB financiering voor alternatieve financiers is recent opgericht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt deze stichting. De stichting moet een gedragscode opstellen die moet leiden tot het vergroten van kennis van verschillende financieringsvormen (tool) aan ondernemers en intermediairs. Dat moet ook leiden tot zelfregulering van deze sector en transparantie.