Herstelkader rentederivaten toereikend genoeg?

19 juli 2016 | Door redactie

Banken moeten ondernemingen die gedupeerd zijn door het afsluiten van een renteswap een coulancevergoeding van maximaal € 100.000 betalen. Dat blijkt uit het voorgestelde herstelkader van de onafhankelijke derivatencommissie. In sommige gevallen zou een gang naar de rechter wel meer op kunnen leveren.

De onafhankelijke derivatencommissie heeft in opdracht van minister Dijsselbloem van Financiën een zogenoemd herstelkader opgesteld. Het herstelkader moet zorgen voor een snelle afwikkeling van de rentederivaten waar veel mkb-ondernemingen mee in hun maag zitten. Naast een maximale vergoeding van € 100.000, moeten banken ook eventuele rente-opslagen volledig vergoeden.

Herstelkader of gang naar de rechter

Gaat een mkb-onderneming akkoord met de afwikkeling via het stappenplan van het herstelkader (pdf), dan vervalt daarmee het recht om verdere vorderingen of schadevergoedingen te eisen. Het is daarom nog maar de vraag of een gang naar de rechter niet gunstiger is. In individuele gevallen zou een rechterlijke uitspraak tot een hogere schadevergoeding kunnen leiden dan € 100.000, zoals in deze zaak. Mkb-ondernemingen moeten dus niet zomaar instemmen met een afwikkeling via het herstelkader. Een gang naar de rechter zal in de praktijk wel een stuk langer duren en bovendien is de uitkomst onzeker. De mkb-onderneming zal een bijvoorbeeld een beroep op dwaling moeten kunnen aantonen. Ondernemingen kunnen ook nog terecht bij het derivatenloket van het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (Kifid), al heeft het Kifid recentelijk vooral in het voordeel van de banken geoordeeld.