Het verschil: operational lease en financial lease

1 december 2017 | Door redactie

De twee meest gebruikte en bekende varianten van leaseovereenkomsten zijn operational lease en financial lease. Wanneer kan een organisatie het beste kiezen voor welke variant en wat zijn de verschillen tussen operational lease en financial lease?

Bij operational lease blijft de leasemaatschappij juridisch en economisch eigenaar van het leaseobject. Als een organisatie het object least, heeft de organisatie dit dan ook niet op de balans staan. Dat betekent onder meer dat een organisatie hierop ook niet kan afschrijven. Voordeel van operational lease is vaak dat alles door de leasemaatschappij geregeld wordt. In het geval van operational lease van een auto, draagt de leasemaatschappij zorg voor de verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Al deze maandelijkse lasten zijn in de leasetermijn verwerkt.

Wie draait op voor het economisch risico?

Bij financial lease neemt een organisatie het object dat de organisatie least meestal ook op in de balans. Als dat het geval is, kan de organisatie er ook op afschrijven. Er bestaat bij financial lease overigens ook de mogelijkheid dat de leasemaatschappij juridisch eigenaar van het object blijft en dat de leaser economisch eigenaar is en het object op de balans plaatst. Om de vraag wie de economisch eigenaar van het object is te beantwoorden, moet gekeken worden naar wie in overwegende mate het economisch risico voor het object draagt. Wie heeft het object bijvoorbeeld verzekerd en wie betaalt het onderhoud? De economisch eigenaar kan de fiscale voordelen die bij het object horen benutten (bijvoorbeeld afschrijven), de juridisch eigenaar kan het object verkopen of aan een ander leasen.

Op juridisch eigenaar zijn moet je wel zitten te wachten

Het afsluiten van een leaseovereenkomst kan zinvol zijn als een organisatie ontzorgd wilt worden. In dat geval kiest de organisatie voor operational lease. Heeft een organisatie echter een object nodig dat nog niet direct betaald kan worden, dan kiest zij voor financial lease. Aan alle varianten kleven voor- en nadelen. Bekijk in elk geval goed of uw organisatie eigenaar (juridisch of economisch) is van het object en of ze daarop ook zit te wachten. Een organisatie moet zich daarbij niet blind staren op de naam die aan een overeenkomst wordt gegeven. Het komt geregeld voor dat overeenkomsten worden betiteld als leaseovereenkomsten, maar dit in werkelijkheid helemaal niet zijn.

OPERATIONAL LEASE: de leasemaatschappij zorgt voor de verzekering, wegenbelasting en het onderhoud
FINANCIAL LEASE: een organisatie neemt zelf het geleaste object op in de balans, en kan er op afschrijven

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u alternatieve financieringsvormen.