Kifid heeft speciaal geschillenloket dankzij Gedragscode

19 oktober 2018 | Door redactie

In de Gedragscode kleinzakelijke financiering die sinds 1 juli 2018 geldt, heeft de Nederlandse vereniging van banken (NVB) vastgelegd wat organisaties die aankloppen voor een lening, van hun bank mogen verwachten. Sinds de invoering ervan is er ook een speciaal geschillenloket geopend voor klanten die onder de Gedragscode vallen.

Geldt voor uw organisatie een jaaromzet van minder dan € 5 miljoen en is er na 1 juli van dit jaar bij een bank die is aangesloten bij de NVB om geld gevraagd, dan geldt de Gedragscode kleinzakelijke financiering. Het gaat dan niet alleen om geldleningen (tools), kredietfaciliteiten of rekening-courant kredieten, maar ook om financial lease of factoring (tool) als er sprake is van een geldlening of kredietfaciliteit. In de gedragscode is vastgelegd wat kleinzakelijke klanten mogen verwachten van een bank wanneer zij een financieringsaanvraag indienen. De bank moet bijvoorbeeld een indicatie geven hoe lang het ongeveer gaat duren om de aanvraag te beoordelen. En wijst de bank de aanvraag af, dan moet dat mét een duidelijke motivatie.

Ontevreden klanten kunnen naar speciaal geschillenloket

Is uw organisatie niet te spreken over de dienstverlening van de bank, dan biedt de Gedragscode (pdf) toegang tot een speciaal geschillenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit geschillenloket is speciaal opgericht voor klanten op wie de gedragscode van toepassing is. De geldaanvraag moet wel gedaan zijn bij een bank die bij de NVB is aangesloten. Bovendien kan het geschillenloket pas bemiddelen wanneer de klachtenprocedure bij de betreffende bank is doorlopen. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering zijn in principe bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. Een klachtbehandeling door Kifid kost uw organisatie € 250. Is een hoger beroep noodzakelijk, dan gaat de teller naar € 500. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal € 250.000 aan geleden schade toewijzen aan een klachtindiener. Hogere bedragen kan het Kifid wel toewijzen, maar die uitspraken zijn niet bindend.