Kleine lettertjes: nieuwe EU-franchise code

23 februari 2017 | Door redactie

Eind januari is de Europese Franchise Federatie akkoord gegaan met de herziene Europese Erecode Franchising (EEF). Deze vernieuwde franchisecode is van toepassing op alle franchiseformules die bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) zijn aangesloten.

In de EEF staan gedragsregels die franchisegevers en franchisenemers onderling toepassen. Daarnaast is er een Nederlandse uitbreiding van toepassing voor onder andere de informatie die een franchisegever aan nieuwe franchisenemers moet verstrekken of beschikbaar moet stellen via een website. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  1. informatie over de franchisegever: gegevens over de onderneming en de financiële positie (tool);
  2. betrokken personen: de grootaandeelhouders en/of directieleden;
  3. informatie over het franchiseconcept;
  4. een lijst van de huidige aangesloten franchisenemers: namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen;
  5. recente ramingen en prognoses (als deze beschikbaar zijn);
  6. de franchise-overeenkomst die de nieuwe franchisenemer moet tekenen;
  7. een bankreferentie: de naam van de huisbankier;
  8. informatie over het lidmaatschap van de NFV;
  9. gegevens over eerdere franchisecontracten in de regio van de nieuwe franchisenemer;
  10. informatie over distributievormen van goederen en het e-commercebeleid.

Derde herziening EU-franchisecode

Organisaties kunnen de herziene EEF (pdf) en aanvullende informatie raadplegen op de website van de NFV. Het is de derde keer dat de NFV wordt herzien. Het doel van deze recente herziening was de gedragsregels beter aan te laten sluiten op de praktijk. De nieuwe EU-franchise code moet bijdragen aan onafhankelijk ondernemerschap in het mkb en de werkgelegenheid binnen de EU.