Langer profiteren van garantieregelingen

18 oktober 2016 | Door redactie

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd de looptijd van enkele subsidieregelingen te verlengen. Het zijn onder meer regelingen waarmee het mkb sneller aan financiering kan komen.

Het kabinet maakte eerder op Prinsjesdag al bekend de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) te willen verlengen tot 2022. De minister heeft nu ook laten weten een andere financieringsregeling voor het mkb te willen verlengen, namelijk de Groeifaciliteit. Dit is een garantstelling van maximaal 50% voor mkb-bedrijven die risicodragend kapitaal in de vorm van achtergestelde leningen willen aantrekken. Deze regeling wordt verlengd tot 1 juli 2020, zo blijkt uit een recente Kamerbrief (pdf).

Positieve evaluatie van regeling

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt ook verlengd tot 1 juli 2020. Met de GO wordt het voor een bank een stuk minder risicovol om geld te lenen aan een mkb-bedrijf omdat de overheid voor de helft garant staat voor het lening. Volgens de minister blijkt uit een evaluatie dat de GO heeft geleid tot meer kredietverlening voor het mkb: zonder de GO zou een deel van de gevraagde financiering niet verstrekt zijn. Dit is voor de minister reden om de garantieregeling te verlengen.