Meer transparantie op financieel toezicht

30 maart 2018 | Door redactie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om hun rol als toezichthouders te vervullen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het in september ingediende en in februari door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel dat de geschiedenis ingaat onder de noemer Wet transparant toezicht financiële markten. De wet treedt in werking per 1 juli 2018.

Beide toezichthouders krijgen door de nieuwe wet meer ruimte om waarschuwingen aan het adres van overtreders van de  Wet op het financieel toezicht (Wft)  te publiceren als de overtredingen de betrokkenen schaden. Ook kunnen de toezichthouders sneller reageren als de financiële instellingen zelf publiekelijk informeren over hun overtredingen. Daarnaast mag DNB kerncijfers van banken gaan publiceren. De transparantie heeft ook direct een ‘zuiverende’ werking: als zichtbaar wordt hoe financiële instellingen presteren, is dat een stimulans voor andere. In de Wet toezicht accountantsorganisaties wijzigt de termijn die accountantsorganisaties krijgen om te reageren op de belangrijkste bevindingen en conclusies van de AFM die betrekking hebben op organisaties van openbaar belang. Die termijn wordt verkort van zes weken naar tien werkdagen. 

De Wft is al diverse malen gewijzigd

De Wft trad op 1 januari 2007 in werking en is inmiddels al meer dan tien jaar oud. De Wft regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland en is al meerdere malen gewijzigd. Deze veranderingen hebben er volgens de Raad van State voor gezorgd dat de wet groter en complexer is geworden. Om de Wft toegankelijker te maken, heeft de Raad van State het kabinet geadviseerd om zowel de Wft als de bijbehorende lagere regelgeving te herzien. Zo zijn er beleidsmatige aanpassingen doorgevoerd waardoor financiële toezichthouders bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het omzetgerelateerde boetemaximum. Hieronder ziet u de verschillende kalenderstadia die de nieuwe wet heeft doorlopen. 

In de Wft is veel financiële regelgeving samengekomen

De Wft bevat regels die indirect van toepassing zijn op de financiering (tool) van het mkb. Zo zijn er in de Wft bijvoorbeeld voorwaarden opgenomen waar banken en kredietunies aan moeten voldoen. De Wft bevat ook regelgeving over crowdfunding (tools). Het is geen wonder dat de Wft invloed heeft op een breed scala aan financiële zaken, want  de Wft is de vervanger voor een enorme hoeveelheid financiële regelgeving, namelijk: de Wet toezicht kredietwezen (Wtk), de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Wtv), de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn), de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), de Wet toezicht effectenverkeer (Wte), de Wet financiële dienstverlening (Wfd) en de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz). 

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking