Mezzanine-lening wordt steeds belangrijker

20 oktober 2014 | Door redactie

Steeds meer ondernemingen hebben moeite om hun groeiambities te financieren bij reguliere banken. De banken lopen te veel risico en geven daarom steeds minder leningen af. De mezzanine-lening is een financieringsvorm die de laatste tijd in Nederland in populariteit toeneemt. Dit blijkt uit het stijgende aantal fondsen dat mezzanine-leningen verstrekt.

De mezzanine-lening is een zogeheten hybride lening die meestal een looptijd van vijf jaar heeft. De mezzanine-lening vult het risicodragende vermogen van middelgrote ondernemingen aan. Private investeerders participeren in een speciaal opgericht fonds voor bijvoorbeeld € 100.000 per investeerder. De mezzanine-lening is te gebruiken voor het financieren van met name groeiambities en buy-outs. U kunt een aanvraag indienen bij een tussenpersoon van de betreffende financiële instelling. De omvang van de lening moet liggen tussen de € 5 en € 15 miljoen. De vastgoedsector komt in principe niet in aanmerking voor de mezzanine-lening. 

Mezzanine-lening is belangrijke financieringsvorm

Deze financieringsvorm zal naar verwachting steeds belangrijker worden, omdat de lening kenmerken heeft van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. De rol van de reguliere bank beperkt zich in deze situatie tot de verschaffing van werkkapitaal. Meer kan de bank niet financieren, omdat de risico’s te groot zijn. Een belangrijk uitgangspunt van de lening is dat de zeggenschap, binnen de onderneming die de lening ontvangt, niet verandert. De lening heeft een achtergesteld karakter, wat inhoudt dat de verstrekkende partij bij een faillissement als laatste geld ontvangt.

Britse mezzanine-leningen creëren financieringsmogelijkheden

De toenemende populariteit van de mezzanine-lening blijkt uit de recent opgerichte fondsen van private-equityhuizen uit Londen. Deze fondsen hebben er onlangs voor gezorgd dat ook Nederlandse ondernemingen een mezzanine-lening kregen. Het succes van deze vorm van financiering zorgt er steeds meer voor dat ook Nederlandse financiële instellingen de lening verstrekken.