Minister grijpt in bij herbeoordeling renteswaps

2 maart 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen aan om de verkoop van renteswaps aan het mkb te onderzoeken. Deze stap is nodig omdat de banken zelf de eerste herbeoordeling niet naar behoren hebben uitgevoerd. Volgens de minister heeft ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) steken laten vallen.

De banken moesten de verkoop van renteswaps aan het mkb in eerste instantie zelf opnieuw beoordelen. De AFM constateerde op basis van een steekproef echter dat er flinke onjuistheden en onvolledigheden zaten in de dossiers. Hierdoor zouden ondernemingen niet de compensatie krijgen die waar ze recht op hebben. Externe dossierbeoordelaars gaan nu het werk van de banken overdoen. Dit laat de minister weten in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Herstelkader in overleg met banken

De minister heeft drie onafhankelijke deskundigen aangesteld die een zogenoemd herstelkader moeten opstellen. Het herstelkader is een uitwerking van de planning en de taakverdeling om uiteindelijk tot een passende oplossing te komen voor ondernemingen die de dupe zijn geworden van de rentederivaten, inclusief mogelijke financiële compensatie. Opmerkelijk genoeg mogen de banken zelf meebeslissen over hoe dit herstelkader precies ingevuld wordt De AFM heeft het herstelkader met een infographic geïllustreerd. Volgens de planning van de AFM moeten de herbeoordelingen en de eventuele herstelacties medio 2017 afgerond zijn.