Mkb-derivaten straks transparanter

25 maart 2015 | Door redactie

Voor veel mkb-ondernemingen is een rentederivaat een complex product. Binnenkort komt Euronext met een nieuw soort mkb-derivaten. Deze rentederivaten moeten een transparant alternatief zijn voor de oude derivaten.

Uit gegevens van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er de afgelopen jaren maar liefst 17.000 rentederivaten zijn verkocht aan mkb-ondernemingen. Veel mkb-ondernemingen waren zich echter niet bewust van de risico’s die hiermee samenhingen. Toen de rentestanden daalden, werden veel ondernemingen dan ook onverwachts geconfronteerd met derivaten die onder water stonden. De mkb-ondernemingen moesten het verschil bijbetalen. 

Het nieuwe product is transparanter

Euronext wil er met een nieuw soort mkb-derivaten voor zorgen dat mkb-ondernemingen risico’s kunnen afdekken. Hoe het product er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het nieuwe beursgenoteerde product moet in ieder geval een transparant alternatief zijn voor de oude rentederivaten.

De AFM onderzoekt de verkoop van rentederivaten

In het bericht Nieuw klachtenloket rentederivaten kon u al lezen dat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een nieuw tijdelijk klachtenloket heeft geopend, waar u terecht kunt als u met uw bank een meningsverschil heeft over uw rentederivaten. De AFM onderzoekt op dit moment de gang van zaken rondom de verkoop van rentederivaten aan onder meer mkb-ondernemingen. Binnenkort zal de AFM de uitkomsten van dit onderzoek publiceren.