Mkb-fonds voor broodnodig krediet

5 juli 2013 | Door redactie

Juist omdat de kredietverlening aan mkb-ondernemingen vrijwel is stilgevallen sinds het uitbreken van de financiële crisis, is de groei van veel ondernemingen gestokt of verkeren zij in financiële problemen. Verzekeraars hebben nu het plan opgevat om een mkb-fonds op te richten, waarin zij € 170 miljoen beschikbaar willen stellen voor kredieten.

Als ondernemer wilt u kunnen investeren in uw bv. Bijvoorbeeld om te innoveren. Daarvoor heeft u financiering nodig, vaak in de vorm van een krediet. In het bericht ‘Strikte regels kredietverstrekking mkb’ kon u hierover al lezen. Het mkb-fonds is een van de plannen die naar voren zijn gekomen uit het rapport (pdf) van de commissie-Hoek. Deze commissie zocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar mogelijke oplossingen voor financiering in het mkb.

Ondernemersorganisaties hopen op snelle realisatie mkb-fonds

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een snelle realisatie van het mkb-fonds. Ook tegenover het idee van de commissie-Hoek om het eigen vermogen van mkb-bedrijven te versterken, staan zij positief. Dat staat door de crisis immers ook onder druk en versterking ervan maakt het verkrijgen van bankkrediet weer eenvoudiger. Als de verzekeraars en pensioenfondsen met het kabinet daarnaast tot een akkoord komen over de financiering van hypotheken, geeft dat de banken meer speelruimte voor kredietverstrekking aan het mkb.