Mkb zoekt naar alternatieven voor financiering

27 juli 2015 | Door redactie

Uit de Financieringsmonitor van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat organisaties binnen het mkb gemakkelijker financiering krijgen voor hun investeringsplannen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat organisaties bij het zoeken naar financiering steeds vaker op zoek gaan naar alternatieven voor de bank.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Panteia de Financieringsmonitor laten opstellen, waaruit blijkt hoe het Nederlandse bedrijfsleven gefinancierd wordt. Uit het onderzoek blijkt dat de bank een stuk minder populair is als potentiële geldverstrekker. Organisaties zoeken steeds vaker naar alternatieven voor de bank om de financiering voor hun investeringsplannen rond te krijgen. In 2013 was de eigen bank nog voor 74% van de organisaties een potentiële bron voor financiering, in 2014 was dit gedaald naar slechts 44%.

Nationale Financieringswijzer helpt u bij financiering

Het blijft voor het mkb moeilijk om toegang tot financiering te krijgen. Minister Kamp blijft daarom werken aan het Aanvullend actieplan mkb-financiering. Eén van de concrete maatregelen is de lancering van de Nationale Financieringswijzer, een website en een app die ondernemers wegwijs maakt in het land van (alternatieve) financiering. De website en de app worden aankomende september gelanceerd.
MT Rendement 7-2015 dat morgen bij abonnees op de mat valt, geeft op pagina 16 en 17 een overzicht van de verschillende vormen van financiering die momenteel beschikbaar zijn.