Nationaal miljardenfonds voor ondernemers

14 februari 2017 | Door redactie

Een nationaal investeringsfonds met op termijn € 2,5 miljard in kas moet helpen bij het vlottrekken van grote projecten in ons land. Bovendien moet de instelling het enige loket worden voor ondernemers die gebruik willen maken van financiële overheidsregelingen.

De ministers van Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Handel maakten de oprichting onlangs wereldkundig via een brief aan de Tweede Kamer (pdf). De instelling, die Invest-NL wordt gedoopt, zou begin 2018 operationeel moeten zijn.

Fonds moet private investeerders over de streep trekken

Invest-NL gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van projecten en met financiering (tools). In het eerste geval treedt de instelling op als mede-ontwikkelaar, bijvoorbeeld van langjarige projecten die nodig zijn voor de omschakeling naar meer groene energie. Nu hebben starters of gevorderde ondernemingen die zich richten op een langdurige project vaak moeite om aan financiering te komen. Het duurt lang voordat investeerders hun geld terug krijgen, en in die onzekerheid hebben ze geen trek. Dat een partij als Invest-NL achter een project gaat staan, zou ondernemers moeten helpen om ook meer private investeerders over de streep te trekken.

Financiering ondernemers van ministeries naar Invest-NL

Daarnaast kunnen ondernemers bij Invest-NL terecht voor financiering. Zo worden de financieringsregelingen die nu bij het ministerie van Economische Zaken zijn ondergebracht, overgeheveld worden naar Invest-NL. Daarbij horen onder meer de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Borgstelling MKB (BMKB), waarbij de overheid zich garantstelt zodat ondernemers makkelijker aan een lening komen. Maar ook de Seed Capital-regeling, die start-ups helpt om door te groeien, gaat naar Invest-NL.
Ook de regelingen van het ministerie van Buitenlandse Handel krijgen een plekje bij Invest-NL. Dat gaat onder meer over regelingen voor financiering in het buitenland en exportsubsidies.
Daarnaast kan Invest-NL zelf ook risicodragend kapitaal verschaffen. De instelling krijgt op termijn een budget van € 2,5 miljard. En bovendien worden er eisen gesteld aan het rendement op het vermogen, zodat de kas gevuld blijft.

Ondernemersorganisaties positief over investeringsplannen

De Nederlandse Staat is 100% aandeelhouder van Invest-NL, maar dit wordt opgezet als een zelfstandige deelneming. Dat moet ervoor zorgen dat Invest-NL onafhankelijk en op basis van zakelijke overwegingen besluiten neemt over investeringen.
Ondernemersorganisaties reageren positief op de plannen. Volgens hen zou met de storting van € 2,5 miljard in de markt investeringen kunnen lospeuteren die binnen één kabinetstermijn kunnen oplopen tot € 50 miljard. Ook zijn ze blij dat er op deze manier één loket ontstaat waar ondernemers terechtkunnen.