Nieuw kabinet wil obstakels ondernemerschap opruimen

16 december 2021 | Door redactie

Het nieuwe kabinet wil nadrukkelijk oog hebben voor ondernemers. Zo moet de komende regeerperiode de snoeischaar in onnodige regels voor ondernemers en moet het mkb hulp krijgen bij het binnenhalen van financiering.

Traag draaiende ambtelijke molens en ‘overbodige’ protocollen zijn al tijden een steen des aanstoots bij ondernemers. De komende jaren moet de regeldruk daarom meetbaar omlaag, zo staat in het Coalitieakkoord 2021-2025. Daarvoor zet het nieuwe kabinet bijvoorbeeld de zogeheten mkb-toets in. Die houdt in dat nieuwe wetgeving ook langs de meetlat van het mkb wordt gelegd: zijn de regels ook uitvoerbaar voor kleinere ondernemers? Ook wordt er structureel € 1,8 miljoen per jaar uitgetrokken voor de 'regeldrukwaakhond' ATR.

Belemmeringen bij financiering wegnemen

Naast de regeldruk wil het beoogde kabinet ook andere molenstenen weghalen waar mkb’ers al tijden over klagen. Zo moet het in dienst nemen en houden van werknemers makkelijker worden. Ook wil het kabinet ‘onnodige belemmeringen’ wegnemen voor ondernemers die financiering willen binnenhalen en moet volgens het coalitieakkoord de ‘financieringskloof’ gedicht worden. Die kloof kan op meerdere problemen op de financieringsmarkt duiden, zoals dat de vraag naar krediet onder mkb’ers hoger is dan het aanbod. Onlangs heeft onderzoek bijvoorbeeld ook laten zien dat er een gat zit in de financieringsmarkt, waardoor ondernemers die op zoek zijn naar leningen tussen de € 250.000 en € 5 miljoen nu te weinig mogelijkheden hebben. Voor grotere financieringsbedragen wil het nieuwe kabinet ook het Nationaal Groeifonds de komende regeerperiode doorzetten.

Aanpak van cybercriminaliteit

Voor ondernemers is ook van belang dat digitalisering hoog op de agenda staat van het nieuwe kabinet. Nederland moet volgens het coalitieakkoord zelfs het ‘digitale knooppunt’ van Europa worden, met ‘robuust, supersnel en veilig’ internet in alle delen van het land.
Bij verdere digitalisering hoort helaas ook toenemende digitale criminaliteit. Wat dat betreft wil het nieuwe kabinet ondernemingen beschermen door meer samenwerking door overheidsinstanties, ondernemingen en wetenschappers. Zij kunnen volgens de coalitie straks sneller en makkelijker informatie delen over digitale kwetsbaarheden en hacks.