Nieuw SBR-systeem voor kredietverlening

7 november 2014 | Door redactie

Als uw onderneming krediet bij een bank wil aanvragen, kan de bank aan u vragen om uw gegevens aan te leveren via SBR Direct. Recent is een nieuwe versie van dit systeem beschikbaar gesteld.

SBR Direct is onderdeel van het Standard Business Reporting programma (SBR). Doel van SBR is er voor te zorgen dat u financiële gegevens en gegevens die hier nauw mee samenhangen, op een vaste standaardmanier aanlevert bij organisaties als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bank.

Belangrijke wijzigingen

Als de bank aan u vraagt om een kredietrapportage via SBR in te leveren, kunt u dit doen op twee manieren: zelf of via uw intermediair. Als u de gegevens zelf aanlevert, maakt u gebruik van SBR Direct. In de nieuwste versie van SBR Direct zijn belangrijke wijzigingen aangebracht, te weten:

  • De mogelijkheid om toelichtingen bij de balans- en/of winst- en verliespost op te voeren.
  • Een duidelijke weergave van foutmeldingen.
  • De mogelijkheid om gebroken boekjaren aan te leveren.
  • De mogelijkheid om meerdere kredietrapportages te bewaren, met inachtneming van de maximale bewaartermijn.
  • Een nieuwe versie van de Frequently Asked Questions.

SBR Direct staat niet voor alle ondernemingen open

De mogelijkheid om gegevens via SBR Direct aan te leveren staat open voor eenmanszaken, maatschappen, VOF’s, CV’s en ondernemingen die volgens de definitie van het Burgerlijk Wetboek klein zijn. Een onderneming is binnen de huidige wetgeving een zogeheten kleine onderneming als er 2 boekjaren voldaan is aan drie voorwaarden. De onderneming heeft: 

  1. Een balanstotaal niet hoger dan € 4,4 miljoen.
  2. Een netto-omzet niet hoger dan € 8,8 miljoen.
  3. Minder dan 50 werknemers.