Nieuw wettelijk kader kredietunies in de maak

9 maart 2015 | Door redactie

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet toezicht kredietunies. Hieruit blijkt dat het initiatiefwetsvoorstel kan rekenen op steun van de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel aangenomen is, hoeven kleine kredietunies geen vergunning meer aan te vragen.

Voor kleinere ondernemingen die weinig eigen vermogen hebben, is het moeilijk geld te lenen van een bank. Kredietunies kunnen bijdragen aan de oplossing van het financieringsprobleem van het mkb. Een kredietunie is een coöperatie van mkb-ondernemingen (georganiseerd per branche of regio) die gelden ter beschikking stelt uit een gemeenschappelijke kas aan kredietnemers uit het mkb.  Volgens de huidige wettelijke regels heeft een kredietunie een bankvergunning nodig. Het nadeel hiervan is dat de kredietunie moet voldoen aan kapitaaleisen en eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit vormt een belemmering die de nieuwe Wet toezicht kredietunies moet gaan wegnemen.

Kleine kredietunies krijgen een vrijstelling

De Tweede Kamer debatteerde vorige week over het initiatiefwetsvoorstel en steunt het voorstel. Het doel van de wet is een wettelijk kader scheppen waar kredietunies zich aan moeten houden. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe vergunningplicht voor kredietunies en maakt onderscheid tussen kredietunies met een beperkte omvang en overige kredietunies. De nieuwe vergunningplicht komt – alleen voor kredietunies – in plaats van de bankvergunning. De onderstaande tabel geeft weer wanneer er straks een vergunning nodig is. Als het totale bedrag aan opvorderbare gelden groter is dan € 100 miljoen en er meer dan 25.000 leden zijn, kan een kredietunie geen gebruikmaken van de nieuwe vergunningplicht. Zij zal dan toch een bankvergunning moeten aanvragen.

2015-03-09 - Kredietunies (3).JPG