Nieuwe app om uw kredietwaardigheid te testen

20 juni 2014 | Door redactie

Het opleidings- en kennisinstituut voor de financiële markt, het NIBE-SVV, heeft onlangs een app gelanceerd om de kredietwaardigheid van uw onderneming te testen. Dat is handig nu er van steeds meer mkb-ondernemers gevraagd wordt hun kredietaanvragen bij de bank zelf te onderbouwen.

De app is laagdrempelig door een instructiefilmpje. Na het invullen van een aantal velden, rekent de app voor u uit of uw onderneming kredietwaardig is en of een kredietaanvraag zinvol is. Is mijn bedrijf kredietwaardig is via de Appstore en Google Play Store verkrijgbaar als gratis app voor de tablet. De app is ook beschikbaar via www.ismijnbedrijfkredietwaardig.nl.

De app berekent of uw onderneming kredietwaardig is

De  app gaat uit van de standaardcriteria die banken hanteren om krediet te verstrekken: de leencapaciteit, de betalingscapaciteit en de bancaire schuldverhouding. De tool berekent of uw onderneming kredietwaardig is volgens deze drie criteria en geeft advies op maat. Tevens beoordeelt de tool of een onderneming voldoende liquide, solvabel en rendabel is. Hiervoor berekent hij een aantal veelgebruikte ratio’s voor liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en werkkapitaal. Ook brengt de app u op de hoogte van de effecten van een investering of financieringsconstructie en geeft hij aan welke punten er zijn om de kredietwaardigheid van uw onderneming te verbeteren. U heeft dan meer kans op een succesvolle kredietaanvraag bij de bank.