Nieuwe Europese wetgeving voor het mkb

5 oktober 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Europese Commissie een actieplan gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat ondernemingen gemakkelijker hun financiering rond krijgen. Het plan is met name gericht op mkb-ondernemingen. De doelstellingen uit het document zullen worden gerealiseerd door wijzigingen in de bestaande Europese regelgeving.

De voorgenomen veranderingen in de Europese regelgeving moeten ertoe leiden dat er een Europese kapitaalmarktunie tot stand komt. Dit houdt in dat iedere lidstaat van de Europese Unie soortgelijke regelgeving hanteert, waardoor het voor u gemakkelijker is om aan financiering te komen. Ondanks dat het plan een project is voor de middellange termijn, zijn er in het document een aantal maatregelen opgenomen waar u op korte termijn van kunt profiteren.

De prospectusregelgeving wordt eenvoudiger

In de onderstaande tabel vindt u een selectie van de maatregelen terug. Voor u zijn de plannen die zijn gericht op het vergroten van de diversiteit binnen het financieringsaanbod het belangrijkste. Er is ook aandacht voor de harmonisatie van de vennootschapsbelasting (tools) en de promotie van de alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding (tool). Het opvallendste punt is de vereenvoudiging van de bepalingen uit de Prospectusrichtlijn. Dit zijn regels die van toepassing zijn als u geld wilt verkrijgen door effecten uit te geven op de kapitaalmarkt. Deze richtlijn is verwerkt in hoofdstuk 5.1 van de Wet op het financieel toezicht. Het omvangrijke document (de prospectus), die u volgens deze regels in deze situatie moet opstellen, wordt door het mkb als een belemmering ervaren. De Europese Commissie zal de bepalingen dan ook voor het einde van dit jaar vereenvoudigen met een aanpassingsvoorstel. 

Europese wetgeving voor het mkb.JPG