Nieuwe kredietmogelijkheden voor het mkb

22 oktober 2014 | Door redactie

Onlangs maakte de commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van de SER in haar onderzoeksrapport bekend dat het mkb op korte termijn behoefte heeft aan financiers van risicodragend vermogen. De overheid besteedt onder andere met Qredits aandacht aan de financiering van het mkb. Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd dat de maximale kredietlimiet bij Qredits omhoog gaat naar € 250.000.

Uit het SEA-rapport blijkt dat zowel het bewerkelijke karakter van een klein krediet als de kleine hoeveelheid aan beschikbare informatie over kleine mkb-bedrijven, ervoor zorgen dat financiers veel kosten maken voordat zij krediet kunnen verstrekken. Dit remt geldverstrekkers in het verschaffen van krediet. 

Centraal kredietregister kan zorgen voor informatieverspreiding

De commissie geeft in haar rapport een aantal praktische oplossingen aan. Standard Business Reporting (SBR) kan bijvoorbeeld uitgebreid worden, waardoor er een gestandaardiseerde boekhouding ontstaat. Dit heeft voor uw onderneming op termijn tot gevolg dat er een centraal kredietregister kan worden opgezet, waarin potentiële kredietverstrekkers informatie kunnen opzoeken. Institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) zouden er dan voor kunnen kiezen om meer te gaan beleggen in mkb-financiering.

Kredietlimiet van Qredits verhoogd naar € 250.000

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs bekendgemaakt dat de maximale kredietlimiet bij Qredits omhoog gaat naar € 250.000. Dit betekent voor uw onderneming dat de kredietruimte groter is. Voor een zogenoemde microfinanciering konden ondernemingen sinds 2009 een krediet krijgen tot € 50.000. Deze grens werd in 2013 verhoogd naar € 150.000. De recente verhoging naar € 250.000 zorgt ervoor dat uw onderneming vanaf 1 december 2014 een financieringsaanvraag kan indienen voor een bedrag boven de € 150.000.