Nieuwe overheidsgaranties mkb-financiering

22 november 2016 | Door redactie

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 35 miljoen beschikbaar voor garanties op financiering voor het mkb. Het ministerie verstrekt de garanties aan twee private aanbieders van financiering om kredietverlening te stimuleren.

Minister Kamp van Economische Zaken maakte op de Dag van de Ondernemer bekend twee garantieovereenkomsten te willen sluiten met twee marktpartijen die krediet verstrekken aan het mkb. Het gaat hierbij om een onderneming die achtergestelde leningen verstrekt tussen € 250.000 en € 2.5 miljoen (een garantie van € 31 miljoen) en een factoringonderneming (tool) (een garantie van € 4 miljoen). De precieze voorwaarden waarmee mkb-ondernemingen kunnen profiteren van deze nieuwe garantstellingen zijn nog niet bekend.

Overheid staat steeds vaker garant

De garantstellingen passen binnen het beleid van het kabinet om de financiering van het mkb vlot te trekken nu banken steeds terughoudender zijn geworden. De overheid maakt hierbij graag gebruik van garantstellingen. Met verschillende regelingen staat de overheid nu al garant voor ruim € 788 miljoen aan mkb-financiering.