Nieuwe regels voor kredietunies per 2016

23 december 2015 | Door redactie

Op 1 januari 2016 treedt de Wet toezicht kredietunies in werking. Hierdoor wordt het voor kredietunies gemakkelijker om het mkb te voorzien van gelden. Met deze financiering kan uw organisatie haar investeringsplannen rond krijgen.

Een kredietunie is een coöperatie van mkb-organisaties (georganiseerd per branche of regio) die gelden ter beschikking stelt uit een gemeenschappelijke kas aan kredietnemers uit het mkb. Hierdoor wordt uw organisatie in haar kredietbehoefte voorzien. De nieuwe regels veranderen de huidige vergunningplicht voor kredietunies. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in een Kamerbrief laten weten dat de Europese Commissie toestemming heeft verleend voor de nieuwe regels. Nederland loopt met de nieuwe bepalingen vooruit op de Europese Commissie, die haar huidige richtlijnen nog zal aanpassen.

Een aantal kredietunies profiteren van vrijstellingen

Voor uw organisatie is het onderscheid tussen kredietunies met een kleine omvang en de overige kredietunies van belang. Welke gevolgen deze splitsing heeft blijkt uit lagere regelgeving:

  • Kredietunies zijn onder de nieuwe regels vrijgesteld van het aanvragen van een bankvergunning als zij maximaal € 10.000.000 aan opvorderbare gelden aantrekken, op voorwaarde dat de leden geïnformeerd worden over het ontbreken van de vergunning en het bijbehorende toezicht.
  • Kredietunies die niet meer dan 25.000 leden hebben, hoeven geen bankvergunning meer aan te vragen. Als er niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag er gebruik gemaakt worden van een speciale vergunningplicht. Dit geldt als er niet meer dan € 100.000.000 aan opvorderbare gelden is aangetrokken of als er meer dan 25.000 leden zijn. 
  • Als het totale bedrag aan opvorderbare gelden groter is dan € 100.000.000, kan een kredietunie geen gebruikmaken van de nieuwe vergunningplicht.

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u alternatieve financieringsvormen.