Nieuwe stap voor kredietunies

21 november 2013 | Door redactie

Door de teruggelopen kredietverlening van banken zoeken ondernemers naar alternatieven om hun investeringen te financieren. Eén van deze alternatieven zijn kredietunies. Bij kredietunies zien sommigen nog juridische beren op de weg, maar minister Dijsselbloem van Financiën heeft laten weten mee te willen werken aan het mogelijk maken van deze vorm van alternatieve financiering.

De oprichting van kredietunies komt nog niet echt van de grond. Dit komt vooral door complexe wettelijke beperkingen: een kredietunie wordt nu nog gezien als een bank, met de bijbehorende vergunningen en verplichtingen. Om deze beperkingen weg te nemen, heeft het CDA in de Tweede Kamer een voorstel ingediend om de weg vrij te maken voor kredietunies. Het kabinet heeft deze week bij monde van minister Dijsselbloem laten weten positief te staan tegenover dit voorstel. De bakkerijsector loopt hier alvast op vooruit: diverse branchevereniging in de bakkerssector hebben onlangs de Kredietunie Bakkerij Ondernemers opgericht.

Nederlandse mkb niet goed af in eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot krediet voor het mkb in de eurozone. Kredietverlening door banken is in de hele eurozone verslechterd, maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende eurolanden. Duitse ondernemers komen iets eenvoudiger aan krediet dan Nederlandse ondernemers. In Spanje en Griekenland is het daarentegen bijzonder moeilijk om krediet te bemachtigen. Bovendien zijn de rentetarieven die banken in rekening brengen gestegen, zo melden de ondervraagden. Het onderzoek laat zien dat het financieringsvraagstuk minder prangend is bij grote ondernemingen. Deze uitkomsten sluiten aan bij een onderzoek dat De Nederlandse Bank eerder deed. Hierover berichtten wij u eerder in ‘Verruiming Borgstelling MKB-kredieten in 2014’

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de financiering van uw onderneming, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!