Nuttige financiële tips in gratis Geldboek

14 september 2016 | Door redactie

De financiële administratie en de daarbij behorende financiële verslaglegging is voor kleine mkb-ondernemingen vaak een lastige klus. De Kamer van Koophandel (KvK) maakt deze taak gemakkelijker met het gratis te downloaden Geldboek.

Het Geldboek gaat in op de begroting, de bedrijfskosten, de financiering, belastingen, de inkomsten en het voorkomen van financiële problemen. Het doornemen van de hoofdstukken uit dit document geeft u snel inzicht in de geldzaken van uw onderneming. In maart 2003 publiceerde de KvK voor het eerst een Geldboek. Dat is nu herzien. Kennis van geldzaken is van levensbelang voor ondernemers: ongeveer 50% van het aantal nieuwe ondernemingen is binnen vijf jaar weer beëindigd, vaak vanwege financiële problemen.

Ook voor bestaande ondernemingen

De onlangs gepubliceerde actualisatie van het Geldboek (pdf) is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Nibud, Zuidweg & Partners en de KvK. Het Geldboek is geschreven voor startende ondernemingen, maar bestaande ondernemingen kunnen ook hun voordeel doen met de adviezen en modellen die in dit document staan. 

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten