Ondernemer moet nog langer wachten op compensatie renteswap

11 december 2017 | Door redactie

Het wil maar niet echt vlotten met de compensatie voor ondernemers die gedupeerd zijn door rentederivaten. De afwikkeling van dit hoofdpijndossier heeft opnieuw vertraging opgelopen, meldt minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het dossier over de rentederivaten sleept zich al jaren voort. Banken verkochten deze derivaten bij leningen aan mkb’ers, als bescherming tegen een rentestijging. Maar toen de rente juist daalde, kregen de ondernemers daar een flinke rekening voor op hun bord. Inmiddels is er vorig jaar een definitief herstelkader opgesteld, met richtlijnen voor de compensatie aan ondernemers. Op basis daarvan gaan banken aan alle gedupeerde ondernemers een voorstel doen.

Pas eind 2018 alle voorstellen de deur uit

Maar dat gaat een stuk trager dan gedacht, zo staat in de voortgangsrapportage (pdf) die toezichthouder AFM heeft opgesteld. Aanvankelijk dachten vier van de betrokken banken dat zij voor het eind van dit jaar alle compensatievoorstellen wel verstuurd zouden hebben.
Maar inmiddels blijkt dat twee banken dat ook daadwerkelijk gaan halen. Eén bank mikt nu op medio volgend jaar en de andere drie zeggen dat ze uiterlijk eind 2018 alle brieven op de bus hebben gedaan. Vervolgens moet de klant dat aanbod nog accepteren en eventueel advies vragen bij een geschillencommissie. Al met al duurt de uitbetaling dus nog wel even.

Beoordelen complexe dossiers kost meer tijd

Volgens de AFM heeft de vertraging onder meer te maken met de complexiteit van de dossiers. Een deels geautomatiseerde verwerking zit er dan niet in, en de handmatige beoordeling van de dossiers neemt meer tijd in beslag. Ook zijn de benodigde gegevens lang niet altijd voorhanden.
Minister Hoekstra is niet tevreden over de voortgang in het dossier, en zal dat ook aankaarten in zijn kennismakingsronde langs de banken. Anderzijds is de bewindsman wel te spreken over de uitbetaling van voorschotten aan gedupeerden. De banken hebben tot eind oktober dit jaar ruim € 400 miljoen aan voorschotten uitbetaald.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten