Online tool en app voor passende financiering

28 september 2015 | Door redactie

De overheidsondersteuning voor de financiering van ondernemingen is met name gericht op het mkb. Eén van de manieren waarop de overheid het mkb wil ondersteunen is de lancering van de Nationale Financieringswijzer en de bijbehorende app.

In het Aanvullend Actieplan mkb-financiering van 8 juli 2014 is aangekondigd dat het kabinet van plan is om nog eens € 2,5 miljard extra financieringsruimte voor het mkb te creëren. Daarnaast is het de ambitie van het kabinet om het financieringsaanbod te verbreden. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer onlangs in een Kamerbrief (pdf) geïnformeerd over de voortgang van deze plannen. Wat in het financieringsaanbod opvalt is dat er verschillende vormen van alternatieve financiering zijn, waar u gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan Qredits, crowdfunding en kredietunies.      

Wijzer financieren met de Financieringswijzer

Nadat u uw investeringsbegroting (tool) hebt opgesteld, zoekt u een passende financieringsvorm. Het grotere financieringsaanbod heeft tot gevolg dat het voor mkb-ondernemingen lastig kan zijn om de juiste aanbieder te selecteren. De onlangs gelanceerde Nationale Financieringswijzer moet ervoor zorgen dat u een beeld krijgt van zowel publieke als private financieringsmogelijkheden voor uw investeringsplannen. Als u de kieswijzer stap voor stap doorneemt, komt u vanzelf uit bij een geschikte financieringsvorm.