Op een succesvolle manier subsidie aanvragen

21 oktober 2022 | Door redactie

Subsidie is een instrument van overheden om bepaalde doelen te realiseren. Er zijn subsidies op Europees, nationaal en regionaal niveau. Organisaties vinden het soms lastig om in het oerwoud aan mogelijkheden de weg te vinden. Sommige hebben een beeld van veel papierwerk bij het aanvragen, zware administratieve lasten en een beperkte kans van slagen. Wat zijn de eerste stappen voor een succesvolle subsidieaanvraag?

Het belangrijkste bij een subsidieaanvraag om een project te financieren is dat een organisatie gericht op zoek gaat. De organisatie moet uitgaan van de activiteiten en eigen ambities. Vaak komen alleen nieuwe projecten en voorgenomen activiteiten in aanmerking voor subsidie, bestaande activiteiten niet. Organisaties moeten ook tijdig starten met zo’n aanvraag, want kosten die zijn gemaakt voor het indienen van een aanvraag komen niet in aanmerking voor subsidie. Het is aan te bevelen eerst een aantal beleidsthema’s te selecteren van bijvoorbeeld de overheid die een raakvlak hebben met de nieuwe voorgenomen projecten en activiteiten, zoals personeel, energie en milieu, innovatie en internationaal ondernemen. Organisaties kunnen zelf regelingen bij deze thema’s opzoeken. Ook is het mogelijk een subsidieadviseur in te schakelen. 

De slagingskans van de subsidieaanvraag eerst inschatten

De vervolgstap is de actuele tekst van de regeling met toelichting, brochures, nieuws en eventuele reviews op social media goed te bestuderen. Het is slim om eerst de slagingskans van de aanvraag in te schatten. Dat kan met de volgende vraagstelling:

  • Voldoet de activiteit of het project aan de doelomschrijving van de regeling?
  • Voldoet de onderneming aan de doelgroep van de regeling?
  • Is er nog voldoende budget beschikbaar?
  • Staat de aanvraagtermijn nog open?
  • Is er naast de subsidie voldoende andere financiering beschikbaar om het project te realiseren?

Tijdig indienen van een complete subsidieaanvraag

Ook de wijze van toekenning heeft invloed op de kans van slagen. Bij een tenderregeling is er een vaste indieningsperiode. Een lotingsregeling met een vaste indieningsperiode kent subsidie na de sluitingsdatum door middel van loting toe. Bij volgtijdige regeling geldt: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Er geldt geen vaste indieningstermijn. Let op bij volgtijdige regelingen: vergeet geen stukken want de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend geldt als binnenkomstdatum. Na het indienen kan de uitvoeringsinstelling u eventueel aanvullende vragen stellen. Beantwoord die vragen altijd tijdig! Het niet tijdig beantwoorden kan leiden tot een afwijzing van de subsidie.

Bijlagen bij dit bericht